Održana izvještajno-izborna Skupština Udruženja

Subota, 25. Jula. 2020.

Održana izvještajno-izborna Skupština Udruženja
Dana 25.07.2020. godine održana je izvještajno-izborna Skupština Udruženja na kojoj su sumirani rezultati u prethodnom četverogodišnjem mandatu i izvršen izbor i imenovanje novih organa Udruženja.
Delegati Skupštine su pokazali jako visok nivo odgovornosti i jedinstva u donošenju svih odluka na načelima demokratskih principa i poštivanja važećih Normativnih akata.
Izvještaji svih organa Udruženja su usvojeni bez ikakvih primjedbi.
Izabrani su i novi organi Udruženja :
Predsjednik Skupštine Udruženja:
Dlakić Jasmin
Upravni odbor Udruženja:
1.Čurt Mirsad – predsjednik
2.Hajlovac Adis
3.Kvakić Aid
4.Ahmić Huso
5.Džanan Arnes
6.Halilbegović Emir
7.Kaljun Adnan
8.Murtić Sabin
Nadzorni odbor Udruženja:
1.Dlakić Kenan
2.Džafić Eldim
3.Avdibašić Nedim
4.Kaljun Enver
5.Lepić Midhat
Disciplinski sud Udruženja:
1.Zerdo Šemsija
2.Ohran Behaija
3.Lemeš Samir
4.Bučuk Salih
5.Hajrić Ernes
Disciplinski tužilac Udruženja:
Bekrić Edin
Čestitamo svim izabranim organima i želimo puno sreće u budućem radu.
DOBAR POGLED!

  • Aktuelnosti