Objekti

ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko i sekcije kao osnovne jedinice Udruženja raspolaže sa većim brojem lovno-tehničkih i uzgojnih objekata. Iako su u minulom ratu u Bosni i Hercegovini i na teritoriji naše općine mnogi od ovih objekata djelomično ili potpuno oštećeni i uništeni, Udruženje i njegovi članovi su kontinuirano obnavljali oštećene objekte što je i danas jedan od osnovnih zadataka. Osim lovačkih kuća čija je gradnja i obnova prioritet za naše Udruženje, lovci našeg Udruženja kontinuirano rade na izgradnji nadstrešnica u lovištima, uređenju česmi i izvora kao i izradi solila i hranilišta za divljač.

Sjedište Udruženja je u Visokom u ulici Kralja Tvrtka gdje se nalazi i lovački dom koji je u vlasništvu Udruženja. Lovački dom u Visokom je od davnina prepoznatljivo mjesto okupljanja lovaca ne samo našeg Udruženja nego i šire regije. Lovački dom u Visokom je jednokatnica sa vrlodobrim poslovnim prostorom u prizemlju koji Udruženje komercijalno izdaje te na taj način dolazi do dijela sredstava koja su mu potrebna u radu. Iza ovog prostora nalazi se bašta koja se u povoljnim vremenskim prilikama koristi kao dio klub-kafane. Na prvom spratu su smještene kancelarije Udruženja i klub-kafana sa ugodnom lovačkom atmosferom i uz bogatu ponudu gotovih jela, alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Na jednoj od najljepših lokacija u lovišta u rejonu brda Medenik i blizini sela Svinjarevo, ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko je od davne 1950.godine vlasnik zemljišta na kojem je izgrađena lovačka kuća koja je sve do pred sami rat bila neizostavno izletište ne samo lovaca, nego i drugih ljubitelja prirode iz naše i susjednih općina. Dom su redovno posjećivali planinari na tada tradicionalnoj transferzali “Rešad Limo”. Jednom rječju dom je bio otvoren za sve dobronamjerne ljubitelje prirode ali su ipak najčešći gosti ovog doma bili lovci koji su pravili nezaboravna druženja prilikom otvaranja novih lovnih sezona.

U toku minulog rata, lovačka kuća na Svinjarevu se našla na prvoj liniji fronte pri čemu je u potpunosti razrušena a teren oko nje manjim dijelom miniran ili pod sumnjom da je miniran. Iz ovih razloga visočke grupe lovaca su izbjegavale lov u ovom terenu, što su spremno iskoristili lovci, ili bolje rečeno krivolovci iz susjednih Udruženja i tiho okupirali naše terene.

Spoznajući na terenu sve navedeno, a pošto se u međuvremenu situacija sa šumskim dobrom nešto poboljšala te su riješene mnoge dileme o zaostalim minama, dvije lovačke grupe iz sekcija Visoko I i II su odlučile stupiti u akciju i svojim radom i sredstvima otpočeti radove na obnavljanju ove lovačke kuće, uređenju i ograđivanju okolnog terena. Nakon što je urađen elaborat o opravdanosti temeljne rekonstrukcije i izgradnje lovačke kuće Medenik, u nedelju 30.05.2004.g. su počeli prvi radovi na raščišćavanju ostataka stare kuće. Od ovog momenta lovci sekcija Visoko I i II redovno obilaze i čiste teren.

Na ovom lokalitetu su lovci Sekcija Visoko I i Visoko II uz pomoć prijatelja nelovaca i privrednih društava sagradili lovačku kolibu, koja polako privlači sve veći broj lovaca i zaljubljenika prirode.

U jednom od naših najvećih i najpoznatijih lovišta, Konđilu, tačnije ispod sela Brezovik i na jednoj od najljepših lokacija uopće, lovci našeg udruženja su još prije rata počeli sa gradnjom lovačke kuće. U toj fazi je urađen teren i put, dovedena voda, izgrađen podrum sa slijepom pločom, izvršeni drugi pripremni radovi te većim dijelom prikupljen materijal za nastavak gradnje. Radovi su obavljeni velikim zalaganjem bivše sekcije Moštre, a sadašnjih sekcija Moštre-1 i Moštre-2.

Nažalost, izbijanjem rata radovi su prekinuti a urađeno dobrim djelom devastirano, te nam je velika želja bila i ostala ovu lovačku kuću u potpunosti izgraditi i dovesti u funkciju, što smo i započeli.

Velikim zalaganjem lovaca sekcije Moštre, kao i drugih sekcija ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko i Udruženja uopće te velikodušnih donatora od koji posebno moramo spomenuti preduzeće “IGM” d.d. Visoko i direktora tog preduzeća g. Mustafu Uzunalića, radovi na lovačkoj kući na Brezoviku su nastavljeni poslije rata. Izvršena je procjena situacije, pripremni radovi, raščiščavanje terena i sam početak gradnje.

Večina radova na gradnji je već okončana, akcijom lovaca i uz nesebičnu pomoć uposlenih i penzionisanih radnika Elektroprivrede BiH, dovedena je struja, a ono što slijedi jesu unutrašnji radovi, uređenje terena u okolini kuće i poboljšanje snabdjevanja vodom.

Kako su već sve sekcije ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko i najavile a što je i odluka Skupštine, svi lovci će i ovu građevinsku sezonu učestvovati u radovima, te je za očekivati da će se otvorenje sljedeće lovne sezone moći dočekati u novom objektu u prelijepom krajoliku Konđila.

  • Aktuelnosti