KALENDAR LOVA

KALENDAR LOVA

Pored osnovnog Kalendara lova, koji je propisan Zakonom o lovstvu FBiH, LD „Srndać 1920“ je donijelo vlastiti Kalendar lova, u kome se, između ostalog, nalaze podaci o vrsti i broju divljači koja će se odstrijeliti, načini odstrela, datumi i vrijeme početka i završetka lova, kao i zborna mjesta lovaca.
Obezbijedivši sve potrebne uslove iz obaveza uzgoja, unapređenja i zaštite divljači, lov i sve druge aktivnosti će se odvijati na osnovu, Zakona o lovstvu FBiH, podzakonskih akata i Pravilnika o izvršenju lova, korištenju ulova i izvođenju akcija u lovištu Udruženja.

NAPOMENA: Lovci, članovi Udruženja i gosti u lovu, u lov polaze sa zbornog mjesta i iz lova se vraćaju na zborno mjesto. Zborna mjesta su utvrđena za svaki revir Pravilnikom o izvršenju lova, korištenju ulova i izvođenju akcija u lovištu Udruženja sa kojima su upoznati svi članovi društva. Na zbornom mjestu pratitelj odnosno grupovođa grupe lovaca dužan je unijeti imena lovaca koji sudjeluju u dozvolu za lov odnosno lovnu kartu te izvršiti provjeru ispravnosti oružja, opreme za lov, člansku kartu, oružni list i dokumente za pse ukoliko se vode u lov. Obavezno je da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i mjerama sigurnosti kojih su se lovci dužni pridržavati.

 

Kompletan pravilnik i kalendar lova ULD “Srndać 1920” Visoko možete preuzeti u sekciji ispod texta.

 

PRILOZI ZA PREUZIMANJE

  • Aktuelnosti