Održana 15-a sjednica Upravnog odbora ULD “Srndać 1920” Visoko

Ponedjeljak, 7. Marta. 2022.

Održana 15-a sjednica Upravnog odbora ULD “Srndać 1920” Visoko

Večeras je u centralnom lovačkom domu ULD “Srndać 1920” u Visokom održana 15-a sjednica upravnog odbora udruženja.

Tom prilikom razmatran je izvještaj Stručne službe o provodjenju redovnih akcija u revirima udruženja prilikom čega su donesene smjernice za dalja postupanja.

Pored toga izvršena je priprema za zborove sekcija koji su zakazani od 20-og do 27-og marta.

Raspored zborova po sekcijama:

1. Gračanica / 20.03.2022. / 10:00 u lovačkom domu Smršnica.

2. Visoko / 20.03.2022. / 14:00 u centralnom lovačkom domu Visoko.

3. Moštre 1 / 20.03.2022. / 11:00 u lovačkom domu Brezovik.

4. Moštre 2 / 20.03.2022. / 10:00 u školi Kondžilo.

5. Kralupi / 20.03.2022. / 12:00 u lovačkom domu Vidovići.

6. Poriječani / 27.03.2022. / 11:00 u lovačkom domu Prhovo.

Po okončanju zborova, Upravni odbor će zakazati izvještajnu skupštinu udruženja koja bi trebala biti održana u mjesecu maju.

DOBAR POGLED!!!

  • Aktuelnosti